Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For December 2018: DID Kuching/SamarahanTender Notice For December 2018: DID Kuching/Samarahan


DID SARAWAK - Sarawak  December 2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/PB/01/2018
Download PDF
 
RANCANGAN TEBATAN BANJIR KAMPUNG SEBEMBAN, BATANG  SADONG, SARAWAK 12.00 noon, 03/01/2019
Thursday
2 JPS/P/SK/PB/02/2018
Download PDF
 
RANCANGAN TEBATAN  BANJIR KAWASAN PENEMPATAN SEMULA KG. BAKO, KUCHING, SARAWAK. 12.00 noon, 03/01/2019
Thursday





Tender Number JPS/P/SK/PB/01/2018
Title RANCANGAN TEBATAN BANJIR KAMPUNG SEBEMBAN, BATANG  SADONG, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/12/2018 hingga 03/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.

Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE01 dan CE06
Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas BX atau C, Kepala III Sub-Kepala 2(b) & Kepala IV Sub-Kepala 4(a)


Document Fee RM140.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 12 Disember 2018 Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul: depo Pejabat JPS Gedong. Hanya Penama syarikat di dalam Perakuan Pendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain 
daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STBASAL dan 1 SALINAN.
Hanya Kontraktor yang menghadiri Lawatan tapak dan taklimat  projek  dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Thursday  03 January  2019
Date of Advertising 6 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top



 
 


Tender Number JPS/P/SK/PB/02/2018
Title RANCANGAN TEBATAN  BANJIR KAWASAN PENEMPATAN SEMULA KG. BAKO, KUCHING, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/12/2018 hingga 03/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.
Gred: G4 Kategori CE Pengkhususa CE06

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas BX atau C, Kepala IV Sub-Kepala 4(a)

Document Fee RM170.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 13 Disember 2018 Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan Bako, Hijrah Bako, Bahagian Kuching. Hanya Penama syarikat di dalam Perakuan Pendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain 
daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STBASAL dan 1 SALINAN.
Hanya Kontraktor yang menghadiri Lawatan tapak dan taklimat  projek  dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Thursday  03 January  2019
Date of Advertising 6 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top