Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For November 2018: DID BetongTender Notice For November 2018: DID Betong
TENDER NOTICE FOR NOVEMBER 2018 : BETONG DIVISION
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 DID/TN/D/121-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban dan Pintu Air di Kampung Supa, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
2 DID/TN/D/122-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban dan Pintu Air di Kampung Medang, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
3 DID/TN/D/123-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Manggut, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
4 DID/TN/D/124-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban dan Pintu Air di Kampung Buda, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
5 DID/TN/D/125-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Balingan, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
6 DID/TN/D/126-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Sebemban, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
7 DID/TN/D/127-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Tanjung Assam, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
8 DID/TN/D/128-11/18
Download PDF
Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Perparitan dan Membina Benteng Tebing Sungai di Kampung Spaoh. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
9 DID/TN/D/129-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Bungin, Spaoh 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
10 DID/TN/D/130-11/18
Download PDF
Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Bungey, Debak 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED

 

 

 

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/121-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban dan Pintu Air di Kampung Supa, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class C or D
Head III Sub-Head 1(a) & 1(d) and Head I Sub-Head 3(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/122-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban dan Pintu Air di Kampung Medang, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(a) and Head IV Sub-Head 1(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/123-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Manggut, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head I Sub-Head 3(a)(i) 
Terhad Kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/124-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban dan Pintu Air di Kampung Buda, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/125-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Balingan, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head I Sub-Head 3(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/126-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Sebemban, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/127-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Tanjung Assam, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head I Sub-Head 3(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/128-11/18
Title Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Perparitan dan Membina Benteng Tebing Sungai di Kampung Spaoh.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class C or D
Head I Sub-Head 3(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/129-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Bungin, Spaoh
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(a)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/130-11/18
Title Kerja Menaiktaraf Ban di Kampung Bungey, Debak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class BX or C 
Head I Sub-Head 3(a)(ii)
and Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top