Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For November 2018: DID MukahTender Notice For November 2018: DID Mukah
TENDER NOTICE FOR NOVEMBER 2018 : MUKAH DIVISION
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 DID/TN/07-11/18
Download PDF
Perlindungan Hakisan Tebing Sungai Kampung Penasu. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
2 DID/TN/D/115-11/18
Download PDF
Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Tinak Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
3 DID/TN/D116-11/18
Download PDF
Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Tengah Lama Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
4 DID/TN/D/117-11/18
Download PDF
Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Tengah Baru Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
5 DID/TN/D/118-11/18
Download PDF
Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Kebuwau Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
6 DID/TN/D/119-11/18
Download PDF
Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Masjid Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
7 DID/TN/D/120-11/18
Download PDF
Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Padang Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/07-11/18
Title Perlindungan Hakisan Tebing Sungai Kampung Penasu.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 04/12/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Kelas B or BX  Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i) 
(Terbuka)

 

Document Fee RM100.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Tender/Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN pada 4 December 2018. Masa : 11.00  pagi. Tempat Berkumpul : 
In front of Masjid Kampung Penasu, Daro District, Bahagian Mukah. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan 
CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya  Kontraktor yang menghadiri taklimat tender/lawatan tapak dibenarkan 
mengemukakan tender.
 
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

 

 

Tender Number DID/TN/D/115-11/18
Title Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Tinak Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 MUKAH, SARAWAK.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class BX or C
Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/116-11/18
Title Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Tengah Lama Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 MUKAH, SARAWAK.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class BX or C
Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/117-11/18
Title Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Tengah Baru Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 MUKAH, SARAWAK.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class BX or C
Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday, The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/118-11/18
Title Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Kebuwau Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 MUKAH, SARAWAK.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class C or D
Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

 

Tender Number DID/TN/D/119-11/18
Title Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Masjid Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 MUKAH, SARAWAK.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/120-11/18
Title Bina Baru Titi Konkrit Di Kampung Padang Tian, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/11/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 MUKAH, SARAWAK.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class C or D
Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
 
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday.The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top