Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Quotation Notice For November 2018: DID HeadquartersQuotation Notice For November 2018: DID Headquarters

DID HEADQUATERS QUOTATION NOTICE FOR NOVEMBER 2018
Tel. No. : 084-332644    Fax No.084-343520

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DOCUMENT FEE

DATE

PLACE
REMARKS

CALLING

CLOSING
(1)

JPS(SH)/P/SK/KPLB/2/18

Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Jalan Menalun, Sg. Poi, Kanowit, Sarawak (Fasa 2).


Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE12

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak: Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding(UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F Kepala:I , Sub-Kepala:5(a)

RM20.00

19.11.2018

28.11.2018

Sebelum atau pada 29.11.2018 tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

 

Peti Sebutharga Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Taraf Bumiputera

 

Mengeluarkan Pos/Wang Kiriman Pos berharga RM20.00 yang dibuat atas Kerajaan Negeri Sarawak.

CLOSED

(2)


DID/KPPLB/Q/1/2018

Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Jalan Kampung Penasu Ke Nanga Semah, Daro, Mukah, Sarawak.

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak: Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding(UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F Kepala:I , Sub-Kepala:5(a)

RM20.00

26.11.2018

05.12.2018

Sebelum atau pada 06.12.2018 tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

 

Peti Sebutharga Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Taraf Bumiputera

 

Mengeluarkan Pos/Wang Kiriman Pos berharga RM20.00 yang dibuat atas Kerajaan Negeri Sarawak.

CLOSED