Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 27 May 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For April 2018: DID HeadquartersTender Notice For April 2018: DID Headquarters
 
DID SARAWAK - April  2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/MK/01/2018
Download PDF
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR 14 LOCKED GATE SITES AT ASAJAYA SCHEME, SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK. 12.00 noon, 02/05/2018
CLOSED
2 JPS/IP/C/H/30/2017
Download PDF
 
Perkhidmatan Perunding Bagi Program Pembangunan Water Balance Bagi Pengurusan Sumber Air Negara (Fasa 1) - National Water Balance Management System (NAWABS) Bagi Lembangan Sungai Similajau 12.00 noon, 24/05/2018
CLOSED
3 RTP/2017/0641/
KCH/I/6b
Download PDF
 
Drainage Improvement Work AT RPR Batu Kawah Phase 1. (Rural Transformation Project) 12.00 noon, 23/05/2018
CLOSED

 

 
Tender Number JPS/P/SK/MK/01/2018
Title SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR 14 LOCKED GATE SITES AT ASAJAYA SCHEME, SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 11/04/2018 - 02/05/2018  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification Taraf: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

Kod Bidang

220501 &140101 & 210103 & 130102 & 210201 & 100101

 

Document Fee RM60.00 
dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang / Wang  Pos  yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada :11 April 2018  Masa : 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Ketup, Skim Asajaya. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Kementerian Kewangan  sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Pembekal/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera Kementerian Kewangan. Asal dan 1 salinan. Tel: 082-243241
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  02 May  2018 (CLOSED)
Date of Advertising 05 April 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top

 

 

 

 
Tender Number JPS/IP/C/H/30/2017
Title Perkhidmatan Perunding Bagi Program Pembangunan Water Balance Bagi Pengurusan Sumber Air Negara (Fasa 1) - National Water Balance Management System (NAWABS) Bagi Lembangan Sungai Similajau
Details/Tender Document obtainable from: Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur bermula pada 24 April 2018 (Selasa) jam 2.00 petang hingga 23 Mei 2018 (Rabu) jam 4.00 petang
Category of Classification Firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 
330101 (Kej. Awam)
Document Fee RM50.00 bagi setiap satu (1) set dan RM10.00 bagi salinan dalam bentuk CD.
Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
Document Deposit RM- 
Site Visit:  Menghadiri Taklimat adalah DIWAJIBKAN pada 24 April 2018 (Selasa). Masa Pendaftaran: 11.00 – 11.30 pagi. Tempat Pendaftaran: Bilik Mesyuarat Teratai, Bahagian Pembangunan Modal Insan, JPS Malaysia, KM.7 Jalan Ampang, 68000 Kuala Lumpur. Taklimat akan bermula tepat pada pukul 11.30 pagi. Pendaftaran selepas 11.30 pagi tidak akan diterima.  Hanya penama syarikat di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat berkenaan. Syarikat atau perunding tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat tersebut.
Completed Documents to be sent to: Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos  hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur .tidak lewat dari jam 12.00 
Closing Date 12.00 noon,   24 May  2018 (Khamis (CLOSED)
Date of Advertising 17 April 2018 Tuesday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top

 

 

 

 
Tender Number RTP/2017/0641/KCH/I/6b
Title Drainage Improvement Work AT RPR Batu Kawah Phase 1. (Rural Transformation Project)
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.from 02/05/2018 - 23/05/2018 
Category of Classification Taraf: Bumiputera

UPKJ Class BX, C or D Head IV, Sub-Head  4(a) 
 
 

Document Fee RM100.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
Document Deposit RM- 
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon,   23 May  2018 (Wednesday). (CLOSED)
Date of Advertising 21 April 2018 Saturday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak/International Times

back to top