The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For June 2020: DID BINTULUQuotation Notice For June 2020: DID BINTULU
DID Bintulu
About Us
Organisation Chart Administration / Finance Schemes
Hydrology Quotation Mechanical Contact Us

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR JUNE 2020
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

CALLING

CLOSING

1

DID/BTU/600/1/1/20-20(F)_

Program Ameniti Sosial (PMAS) Bina Baru Titi dan Jeti Kampung Hilir Labang, Bintulu
Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhususan: CE02

ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 2b(i)

Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
2

DID/BTU/600/1/1/21-20(F)_

Program Ameniti Sosial (PMAS) Baikpulih Jeti di Rh Robert Nyembong, Btg. Anap, Tatau, Bintulu
Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhususan: CE02

ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 2b(ii)


Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 3

DID/BTU/600/1/1/22-20

Program Ameniti Sosial (PAMS) Baikpulih Jeti di Rh. John Assan, Sg Annau, Tatau, Bintulu
Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhususan: CE02

ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 2b(ii
)
Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
4

DID/BTU/600/1/1/23-20(F)

 

Program Ameniti Sosial (PAMS) Baik Pulih Jambatan GAntung Tubau "Handrail Grating" (Restrengthen), Bintulu

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhususan: CE02

ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 2a(ii
)


Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
5

DID/BTU/600/1/1/24-20(F)

 

Baik Pulih (Utama dan Klinik) dan Titi Berbumbung di Kampung Labang, Sebauh, Bintulu, Sarawak (PRE 2020)

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhususan: CE02

ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 2b(ii
)
Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
6

DID/BTU/600/1/1/25-20(F)

 

Cadangan Kerja-Kerja Penyenggaraan Kolam Takungan Banjir Bengkel Mekanisasi, Bintulu, Sarawak

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1

Kategori : CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

 
Berdaftar dengan UKPJ Sarawak


Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : IV
Sub-Kepala : 1(b)

ATAU

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 1


Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
7

DID/BTU/600/1/1/26-20(F)

 

Cadangan Kerja-Kerja Penyenggaraan Kolam Takungan Banjir Ladang Kongsi, Bintulu, Sarawak

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1

Kategori : CE
Pengkhususan: CE21

ATAU
 

Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : IV
Sub-Kepala : 1(b)

ATAU

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 1


Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
8

DID/BTU/600/1/1/27-20(F)

 

Cadangan Kerja-Kerja Penyenggaraan Kolam Takungan Banjir Taman Bamboo, Bintulu, Sarawak

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.
 
Gred : G1

Kategori : CE
Pengkhususan: CE21

ATAU
Berdaftar dengan UKPJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : IV
Sub-Kepala : 1(b)

ATAU

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 1
Bumiputera 22.06.2020
(Rabu)
30.06.2020
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu