Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Nov 2019
Version 8.2.2
Quotation Notice For November 2019: DID BINTULUQuotation Notice For November 2019: DID BINTULU
DID Bintulu
About Us
Organisation Chart Administration / Finance Schemes
Hydrology Quotation Mechanical Contact Us

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR NOVEMBER 2019
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

CALLING

CLOSING

1

DID/BTU/600/1/1/36-19

Perkhidmatan Pengawal Keselamatan DI Pejebat JPS Dan Bengkel Bahagian Bintulu, Sarawak


Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding (UPKJ) & Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah di seluruh Sarawak

Kelas : C
Kepala : IV
Sub-Kepala : 6 (b)

06.11.2019


12.11.2019
Closing Time
12.00 noon
25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

CLOSED
2

DID/BTU/600/1/1/37-19

Perkhidmatan Pengawal Keselamatan DI Rumah Pam, Projek RTB Bintulu, Bahagian
Bintulu, Sarawak
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding (UPKJ) & Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah di seluruh Sarawak

Kelas : C
Kepala : IV
Sub-Kepala : 6 (b)


06.11.2019 12.11.2019
Closing Time
12.00 noon25.00


Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

CLOSED
3

DID/BTU/600/1/1/38-19

Pelupsan Aset Alih Kerajaan Negeri Sarawak ( Boat Fibreglass )
Terbuka kepada seluruh bahagian Bintulu 11.11.2019 18.11.2019
Closing Time
12.00 noon
- Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu