Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 15 Dec 2018
Version 8.1.2
Tender Notice March/April 2016 : Betong Div.Tender Notice March/April 2016 : Betong Div.

DID SARAWAK ( BETONG  DIV  ) :  MARCH/APRIL 2016
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/BBI/02/2016
Download PDF
MEMBINA DAN MENYIAP JALAN LADANG RUMAH LEGAM, LUBOK KLAMPU, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK 12.00 noon
31/03/2016

CLOSED
2 DID/TN/D/19-03/16
Download PDF
KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL TG.SEBEKUT, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK 12.00 noon
06/04/2016

CLOSED
3 DID/TN/D/33-03/16
Download PDF
KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI DKIM SALIRAN BUNGIN, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK 12.00 noon
04/05/2016

CLOSED


Tender Number JPS/P/SK/BBI/02/2016
Title MEMBINA DAN MENYIAP JALAN LADANG RUMAH LEGAM, LUBOK KLAMPU, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg,  93626 Kuching, Sarawak from 10/03/2016 - 31/03/2016
Category of Classification TARAF: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PPK), Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.
Gred: G3 Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak. 
Memegang Perakuan UPKJ, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. 
Kelas D Kepala III Sub-Kepala  1(d)
Document Fee RM150.00  
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak(wang pos/Wang kiriman pos/draf bank)
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 09 Mac 2016 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Jurutera  Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Blok C, Aras Bawah,  Bangunan Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Spine, 95700 Betong Tel: 083-471610. Hanya Penama syarikat di dalam  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg, 
93626 Kuching, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  31 March 2016 ( CLOSED)
Date of Advertising 3 March 2016 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

Back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/19-03/16
Title Kerja-kerja Menyelenggara Jalan Ban Di Skim Saliran Terkawal Tg.Sebekut, Bahagian Betong, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong from 16/03/2016 - 06/04/2016
Category of Classification TARAF: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D (Bumi) Head III Sub-Head 1(d) and:
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)

 

Document Fee RM50.00 
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian Negeri, Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri,  Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  06 April 2016  (CLOSED)
Date of Advertising 13 March 2016 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/33-03/16
Title Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Di Skim Saliran Bungin, Bahagian Betong, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong from 13/04/2016 on payment of the document fee and document deposit (if any) before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D Head III Sub-Head 1(d)  (Bumi) and:
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)


Document Fee RM50.00  
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian Negeri, Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak. 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  4  May 2016 (CLOSED)
Date of Advertising 02 April 2016 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak


back to top