Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 15 Dec 2018
Version 8.1.2
Tender Notice January & February 2018 : DID HQTender Notice January & February 2018 : DID HQ

 

DID SARAWAK - JANUARY 2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/SG/03/2018
Download PDF
CONSTRUCTION OF RIVERBANK RETAINING WALL SUNGAI BARAM, SARAWAK 12.00 noon
28/02/2018

CLOSED

2 DID/TN/D/06-02/18
Download PDF
The Supply And Delivery of One (1) Unit of 45 HP Tractor and One (1) Unit of Compatible Rotor Slasher  To Jabatan Pengairan dan Saliran, Woksyop Mekanikal Wilayah Selatan, Kota Samarahan. 12.00 noon,
20/03/2018

CLOSED
Tender Number JPS/P/SK/SG/03/2018
Title CONSTRUCTION OF RIVERBANK RETAINING WALL SUNGAI BARAM, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 07/02/2018 -28/02/2018
Category of Classification Taraf: TERBUKA

Berdaftar dengan :

Berdaftar dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan   yang masih sah.Gred: G6, Kategori CE Pengkhususan CE40

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ ,Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perolehan Kerja Kerajaan  yang masih sah.
Kelas B Kepala I Sub-Kepala  3(a)(i)

Document Fee RM250.00 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 6 Februari 2018 Masa : 11 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Daerah Marudi. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  28 Februari  2018 (CLOSED)
Date of Advertising 30 January 2018 Tuesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top
 
Tender Number DID/TN/D/06-02/18
Title the Supply And Delivery of One (1) Unit of 45 HP Tractor and One (1) Unit of Compatible Rotor Slasher  To Jabatan Pengairan dan Saliran, Woksyop Mekanikal Wilayah Selatan, Kota Samarahan.
 
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Pejabat Wilayah Samarahan, Lot 9334, Jalan Dato’ Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan from 26/02/2018 -20/03/2018
Category of Classification Taraf: TERBUKA

UPKJ ,CATEGORY C, HEAD II SUB-HEAD 1(c)

Document Fee RM50.00 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd. Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  20 Mac  2018
Date of Advertising 24 February 2018 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top