Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 18 Aug 2019
Version 8.2.2
Tender Notice For November 2018: DID Kuching/SamarahanTender Notice For November 2018: DID Kuching/Samarahan

TENDER NOTICE FOR NOVEMBER 2018 : KUCHING/SAMARAHAN DIVISION
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 MOA/BPSP/34/2018(T)
Download PDF
Membina Dan  Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Skim Saliran Sebangan Bajong, Sarawak.
12.00 noon, 06/12/2018
Thursday
CLOSED
2 DID/TN/05-11/18
Download PDF
Penahan Hakisan Tebingan Sungai Gedong. 12.00 noon, 05/12/2018
Wednesday
CLOSED
3 DID/TN/06-11/18
Download PDF
Penahan Hakisan Tebingan Sungai Simunjan.
12.00 noon, 05/12/2018
Wednesday

CLOSED
4 DID/TN/04-11/18
Download PDF
Pembinaan Riverwall Sepanjang 680m dari Kpg. Sg. Bedil Ke Kpg. Lintang,
Bahagian Kuching, Sarawak
12.00 noon, 19/12/2018
Wednesday
CLOSED
Tender Number MOA/BPSP/34/2018(T)
Title Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Skim Saliran Sebangan Bajong, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 14/11/2018 -06/12/2018 di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. semasa waktu pejabat. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.Gred: G6Kategori CE Pengkhususan CE40

ATAU
Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.Kelas B Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i)
 
 

Document Fee RM330.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 14 November 2018 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Kuching/Samarahan. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selaindaripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN
 
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Thursday  06 December  2018
Date of Advertising 08 November 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top
 


Tender Number DID/TN/05-11/18
Title Penahan Hakisan Tebingan Sungai Gedong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/11/2018 hingga 05/12/2018 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Kelas A Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i) & 3(a)(II)
Terbuka


Document Fee RM110.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN pada 21 November 2018. Masa :12:00 tengah harii.Tempat Berkumpul : Masjid AI
Kawthar. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya  Kontraktor yang menghadiri  lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 December  2018
Date of Advertising 15 November 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 
 


 

Tender Number DID/TN/06-11/18
Title Penahan Hakisan Tebingan Sungai Simunjan.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/11/2018 hingga 05/12/2018 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Kelas A Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i) & 3(a)(II)
(Terbuka)


Document Fee RM130.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN pada 21 November 2018. Masa :10:00 pagi.Tempat Berkumpul : Dewan Setia,  Simunjan..Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya  Kontraktor yang menghadiri  lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 December  2018
Date of Advertising 15 November 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 


Tender Number DID/TN/04-11/18
Title Pembinaan Riverwall Sepanjang 680m dari Kpg. Sg. Bedil Ke Kpg. Lintang, Bahagian Kuching, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 04/12/2018 hingga 19/12/2018 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Kelas A Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i) 
(Terbuka)


Document Fee RM240.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Taklimat Tender/Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN pada 4 December 2018. Masa :09.00 a.m. Tempat Berkumpul : 
Cawangan Pembangunan Bandar, Jabatan Pengairan dan Saliran, Sarawak Tingkat 9, Wisma Saberkas, Jalan 
Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. 
Hanya  Kontraktor yang menghadiri taklimat tender/lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  19 December  2018
Date of Advertising 28 November 2018 Wednesday,The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top