Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice March 2016 : Miri Div.

DID SARAWAK ( MIRI  DIV  ) :  MARCH 2016
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/BBI/03/2016
Download PDF
PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF GRAVEL FARM ROAD AT KUALA SUAI, NIAH, MIRI DIVISION, SARAWAK. 12.00 noon
31/03/2016

CLOSED


Tender Number JPS/P/SK/BBI/03/2016
Title PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF GRAVEL FARM ROAD AT KUALA SUAI, NIAH, MIRI DIVISION, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg,  93626 Kuching, Sarawak from 10/03/2016 - 31/03/2016
Category of Classification TARAF: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PPK), Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.
Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak. 
Memegang Perakuan UPKJ, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. 
Kelas C atau BX Kepala III Sub-Kepala  1(d)
Document Fee RM130.00  
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak(wang pos/Wang kiriman pos/draf bank)
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 09 Mac 2016 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Jurutera  Pengairan dan SaliranJPS Bahagian Miri, Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri,  Jalan Cattleya 2, 98000 Miri  Tel: 085-655791. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja  boleh menghadiri lawatan tapak. 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg, 
93626 Kuching, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  31 March 2016 ( CLOSED )
Date of Advertising 3 March 2016 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

Back to top

Useful Links

Useful Links