Sarawak ID|Register
Announcements

Tender/Quotation Notices 1

DID LIMBANG DIVISION
ABOUT US
ORGANISATION CHART
ADMINISTRATION / FINANCE
TECHNICAL
ACTIVITIES / EVENTS
DOWNLOAD
QUOTATION NOTICES
CONTACT US

 

DID LIMBANG DIVISION QUOTATION NOTICE (OCTOBER 2020)
Tel. No. : 085-211070 Fax No.085-214287

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DOKUMEN FEE

DATE


PLACE

CALLING

CLOSING

(1) DID/LBG/F/22-2020
Program Ameniti Sosial (PAMS) Baikpulih Titi dan Jeti Di Kampung Binjai, Limbang, Sarawak
Terbuka kepada Bumiputera Sahaja

Berdaftar dengan CIDB
Memegang PKK, SPKK dan STB(jika ada) yang masih sah.

Gred  : G1

Kategori/Pengkhususan : CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Memegang Perakuan/ Sijil PKK, UPKJ & STB yang masih sah. 

KELAS: E atau EX
KEPALA/SUB KEPALA: Kepala I, Sub Kepala 2(a) atau 2(b)
Harga Dokumen RM20.00 & Atas Nama Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui "Sarawak Pay" 06/10/2020 14/10/2020
(Rabu) 
Jam 12.00 Tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Limbang. Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang. 
(2) DID/LBG/F/23-2020
Program Ameniti Sosial (PAMS) Naiktaraf JambatanDi Kampung Sungai Poyan, Limbang, Sarawak

Terbuka kepada Bumiputera Sahaja


Berdaftar dengan CIDB
Memegang PKK, SPKK dan STB(jika ada) yang masih sah.

Gred  : G1

Kategori/Pengkhususan : CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Memegang Perakuan/ Sijil PKK, UPKJ & STB yang masih sah. 

KELAS: F
KEPALA/SUB KEPALA: Kepala I, Sub Kepala 2(b)

Harga Dokumen RM20.00 & Atas Nama Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui "Sarawak Pay"" 06/10/2020 14/10/2020
(Rabu) 
Jam 12.00 Tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Limbang. Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
(3) DID/LBG/F/24-2020
Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Di Simpang Besar Ba'Kelalan ke Kampung Punang Berayong, Ba'kelalan, Lawas

Terbuka kepada Bumiputera Sahaja


Berdaftar dengan CIDB
Memegang PKK, SPKK dan STB(jika ada) yang masih sah.

Gred  : G2

Kategori/Pengkhususan : CE01

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Memegang Perakuan/ Sijil PKK, UPKJ & STB yang masih sah. 

KELAS: E atau EX
KEPALA/SUB KEPALA: Kepala III, Sub Kepala 3(b)

Harga Dokumen RM20.00 & Atas Nama Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui "Sarawak Pay" 06/10/2020 14/10/2020
(Rabu) 
Jam 12.00 Tengahari


Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Limbang. Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
(4) DID/LBG/F/25-2020
Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Di Simpang Besar Ba'Kelalan ke Long Sukang, Ba'kelalan, Lawas
Terbuka kepada Bumiputera Sahaja


Berdaftar dengan CIDB
Memegang PKK, SPKK dan STB(jika ada) yang masih sah.

Gred  : G2

Kategori/Pengkhususan : CE01

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Memegang Perakuan/ Sijil PKK, UPKJ & STB yang masih sah. 

KELAS: E atau EX
KEPALA/SUB KEPALA: Kepala III, Sub Kepala 3(b)
Harga Dokumen RM20.00 & Atas Nama Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui "Sarawak Pay" 06/10/2020 14/10/2020
(Rabu) 
Jam 12.00 Tengahari


Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Limbang. Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
(5) DID/LBG/S/20-2020
Menaiktaraf Sistem Perparitan di Kamoung Sembiling, Limbang, Sarawak
Terbuka kepada Bumiputera Sahaja

Unit Pendaftaran Kontraktor Juruperunding (UPKJ) dan berdaftar dengan CIDB, Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 4(a)
Harga Dokumen RM25.00 02/10/2020 14/10/2020
(Rabu) 
Jam 12.00 Tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Limbang. Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.

 

 

 

Useful Links

Useful Links