Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For June 2022: DID BINTULU

DID BINTULU DIVISION
ABOUT US ORGANISATION CHART SCHEMES QUOTATION
HYDROLOGY ADMINISTRATION & FINANCE MECHANICAL CONTACT PERSON

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR JUNE 2022
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE

CALLING

CLOSING

1
DID/BTU/600/1/1/30-22(F)

Requotation- Menggantikan Jeti Besi Di Stesen Sungai Similajau, Bahagian Bintulu
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu

Berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G1
Kategori/Pengkhususan:
CE02 ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak

MemegangSijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan
Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas : F
Kepala : I
Sub-Head: 2(b)(ii)

Bumiputera 16.06.2022
(Khamis)
24.06.2022
(Jumaat)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
2 DID/BTU/600/1/1/31-22(F)

Requotation - Menggantikan Jeti Kayu Di Stesen Muput, Tatau, Bahagian Bintulu
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu

Berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G1
Kategori/Pengkhususan:
CE02 ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak

MemegangSijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan
Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas : F
Kepala : I
Sub-Head: 2(b)(ii)

Bumiputera 16.06.2022
(Khamis)
24.06.2022
(Jumaat)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
3 DID/BTU/600/1/1/40-22(F)

Bina Baru Jeti & Titi Sk. Bukit Mawang Sg. Binyo, Sebauh, Bintulu

Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu

Berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G1
Kategori/Pengkhususan:
CE02 ATAU CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak

MemegangSijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan
Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas : F
Kepala : I
Sub-Head: 2(b)(i)

Bumiputera
16.06.2022
(Khamis)

24.06.2022
(Jumaat)
Closing Time
12.00 noon

 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

Useful Links

Useful Links