Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For Disember 2022: DID BINTULU

DID BINTULU DIVISION
ABOUT US ORGANISATION CHART SCHEMES QUOTATION
HYDROLOGY ADMINISTRATION & FINANCE MECHANICAL CONTACT PERSON

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR DECEMBER 2022
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE

CALLING

CLOSING

1
DID/BTU/600/1/1/51-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Edward Nullie Ak Angun, Kampung Wawasan Baru,
Jalan Sepupok.
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu atau Daerah Miri
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)


Bumiputera 05.12.2022
(ISNIN)
12.12.2022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 2 DID/BTU/600/1/1/52-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Jelian Ak Lajon Sg.Ensiat, Ulu Niah
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu atau Daerah Miri
Yang Berdaftar Seperti Berikut:


Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)

Bumiputera
05.12.2022
(ISNIN)
12.12.2022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 3 DID/BTU/600/1/1/53-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Edi Ak Ingah, Suai
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu atau Daerah Miri
Yang Berdaftar Seperti Berikut:


Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)

Bumiputera
05.12.2022
(ISNIN)
12.12.2022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
4
DID/BTU/600/1/1/80-22

Sebutharga bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Pejabat JPS dan Bengkel Bahagian Bintulu, Sarawak.

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil UPKJ, Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah dan berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Kelas: C
Kepala: VI
Sub-Kepala: 6(b)

 Bumiputera 05.12.2022
(ISNIN)
12.12.2022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 5 DID/BTU/600/1/1/81-22

Sebutharga bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Rumah Pam, Projek RTB Bintulu, Bahagian Bintulu, Sarawak.

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil UPKJ, Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah dan berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Kelas: C
Kepala: VI
Sub-Kepala: 6(b)Bumiputera
05.12.2022
(ISNIN)
12.12.2022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 6 DID/BTU/600/1/1/82-22

Sebutharga bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Skim Semanok Block B, Bahagian Bintulu, Sarawak.
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil UPKJ, Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah dan berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Kelas: C
Kepala: VI
Sub-Kepala: 6(b)
Bumiputera
05.12.2022
(ISNIN)
12.12.2022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

Useful Links

Useful Links