Sarawak ID|Register
Announcements

Latar Belakang Jabatan

Cawangan Pengairan dan Saliran, JKR Sarawak dipisahkan daripada JKR dan menjadi sebuah jabatan kerajaan yang baru. Jabatan ini dikenali sebagai JPT. Tugas utamanya pada masa itu adalah terhad kepada penyediaan kemudahan pengairan dan saliran pertanian. Di peringkat Kerajaan Negeri, JPS adalah di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan & Perumahan manakala di peringkat Persekutuan, JPS adalah di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air.

SELANJUTNYA