Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 12 Dec 2018
Version 8.1.2
Tender Notice September 2017 : DID HQTender Notice September 2017 : DID HQ

 

DID SARAWAK - September/October  2017
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/IP/C/PT/07/2017
Download PDF
Penyediaan Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (ISMP) Pelbagai Negeri (Negeri Sarawak Kuching ke Betong)(Tawaran Semula) 12.00 noon
19/10/2017

CLOSED
2 JPS/P/SK/S/02/2017
Download PDF
Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Skim Saliran Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon
17/10/2017

CLOSED
3 DID/TN/D/169-10/17
Download PDF
Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ladang Di Projek Kecil JPS Tg. Spinang, Bahagian Betong. 12.00 noon
25/10/2017

CLOSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tender Number JPS/IP/C/PT/07/2017
Title Penyediaan Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (ISMP) Pelbagai Negeri (Negeri Sarawak Kuching ke Betong)(Tawaran Semula)
 
Details/Tender Document
obtainable from:
Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur bermula pada 25 September 2017 hingga 9 Oktober 2017
Category of Classification

  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;dan

  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah

 

Document Fee RM50.00 bagi setiap satu  (1)  set. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Document Deposit RM-
Taklimat Ringkas:  Satu taklimat ringkas akan diadakan pada 19 September 2017 di Bilik Mesyuarat Bahagian Rekabentuk dan Empangan JPS Malaysia, pada jam 10.00 pagi. Perunding adalah digalakkan hadir pada masa dan tarikh tersebut.
 
Completed Documents to be sent to: Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur . Dokumen cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
Closing Date tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 19 Oktober 2017
Date of Advertising 14 September 2017 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top
 

 

Tender Number JPS/P/SK/S/02/2017
Title Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Skim Saliran Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching  from 26/09/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification Taraf: Bumiputera

Berdaftar dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.

 ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.Kelas BX atau C (Bumi) Kepala IVSub-Kepala  2(a) & 2(b)

Document Fee RM380.00
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 26 September 2017 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: 
JPS Bahagian Kuching/Samarahan. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) 
atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain
daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ, 
ASAL dan 1 SALINAN. Tel: 082-662135
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  17 October  2017
Date of Advertising 19 September 2017 Tuesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/169-10/17
Title Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ladang Di Projek Kecil JPS Tg. Spinang, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D or E (Bumi), Head III  Sub-Head 1(d)    and
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)

 

Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian Negeri, Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri,  Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  25 October  2017
Date of Advertising 4 October 2017 Wednesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top