Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 22 Jul 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice August 2017: DID Bintulu DivisionTender Notice August 2017: DID Bintulu Division

 

 
DID SARAWAK - August  2017
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/PB/01/2016(NSC)
Download PDF 
 
NOMINATED  SUB-CONTRACT FOR MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS FOR RANCANGAN TEBATAN BANJIR BINTULU,LEMBANGAN SUNGAI  KEMENA, SARAWAK (PROPOSED TIDAL CONTROL GATE &ASSOCIATED WORKSAT JALAN  TUN RAZAK, BINTULU,SARAWAK.) 12.00 noon, 24/08/2017
CLOSED
2 DID/TN/D/154-07/17
Download PDF
Cadangan Menaiktaraf Parit Monsun Di Taman Jason Dan Taman YDP, Bintulu, Sarawak 12.00 noon, 30/08/2017
CLOSED
3 DID/TN/D/155-07/17
Download PDF
Cadangan Menaiktaraf Parit Monsun Di SMK Bandar Bintulu To Taman Jade, Bintulu, Sarawak. 12.00 noon, 30/08/2017
CLOSED
4 DID/TN/D/156-07/17
Download PDF
Cadangan menaiktaraf Parit Monsun Di Kawasan Grandmet Industri,  Bintulu, Sarawak. 12.00 noon, 30/08/2017
CLOSED
5 DID/TN/D/164-08/17
Download PDF
Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block D Drainage Scheme, Bintulu Division, Sarawak. 12.00 noon, 13/09/2017
CLOSED 
Tender Number JPS/P/SK/PB/01/2016(NSC)
Title NOMINATED  SUB-CONTRACT FOR MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS FOR RANCANGAN TEBATAN BANJIR
BINTULU, LEMBANGAN SUNGAI  KEMENA, SARAWAK (PROPOSED TIDAL CONTROL GATE &ASSOCIATED WORKSAT JALAN  TUN RAZAK, BINTULU,SARAWAK.)
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching  from 03/08/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah.

Gred: G6, Kategori ME, Pengkhususan M15    ATAU

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ & PPK yang masih sah.

Kelas I  ,Kepala VIIA Sub-Kepala 2b


Document Fee RM320.00 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 02 Ogos 2017 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian 
Bintulu. Tel. No 086-311763 Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh 
menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selaindaripada penama dalam
PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  24  August  2017
Date of Advertising 27 July 2017 Thursday The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top


Tender Number DID/TN/D/154-07/17
Title Cadangan Menaiktaraf Parit Monsun Di Taman Jason Dan Taman YDP, Bintulu, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu from 09/08/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D or E, Head I Sub-Head 3(a) (ii) and Head IV Sub-Head 4(a)
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)

 

Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  30  August  2017
Date of Advertising 09 August 2017 Wednesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/155-07/17
Title Cadangan Menaiktaraf Parit Monsun Di SMK Bandar Bintulu To Taman Jade, Bintulu, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu from 09/08/2017  on payment of the document fee before the closing date. on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D , Head I Sub-Head 3(a)(ii) and Head IV Sub-Head 1(b)
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)

 

Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  30 August  2017
Date of Advertising 09 August 2017 Wednesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/156-07/17
Title Cadangan menaiktaraf Parit Monsun Di Kawasan Grandmet Industri,  Bintulu, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu from 09/08/2017  on payment of the document fee before the closing date. on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D , Head IV Sub-Head 1(b)
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)

 

Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  30 August  2017
Date of Advertising 09 August 2017 Wednesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to topTender Number Tender No. DID/TN/D/164-08/17
Title
Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block D Drainage Scheme, Bintulu Division, Sarawak.
 
 
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu from 23/08/2017 on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ  Class D, Head III  Sub-Head 1(d) 
 

Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  13 September  2017
Date of Advertising 19 August 2017 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top