Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Last Update: 25 May 2017
Version 8.0.2
Quotation Notice APRIL 2017: DID LimbangQuotation Notice APRIL 2017: DID Limbang

DID LIMBANG DIVISION QUOTATION NOTICE FOR APRIL 2017
Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang

Tel. No. : 085 - 211070      Fax No. : 085 - 214287

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION 

DATE

PLACE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1


DID/5D/CON/02/B (01-2017)

Naiktaraf Jalan Kampung Binjai Lama, Bahagian Limbang, Sarawak(Jalan Perhubungan Desa)

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred: G1 Kategori CE Pengkhususan CE01 atau CE1

17.04.2017


26.04.2017
Closing Time
1200 noon

JPS Limbang,
Tingkat 6, Limbang Plaza

CLOSED