Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Nov 2018
Versi 8.1.2
Notis Tender Oktober dan November 2018: JPS IBU PEJABATNotis Tender Oktober dan November 2018: JPS IBU PEJABAT

DID SARAWAK - Sarawak  November 2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 MOA/BPSP/34/2018(T)
Download PDF
Membina Dan
Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Skim Saliran Sebangan Bajong, Sarawak.
 
12.00 noon, 06/12/2018
Thursday
 
Tender Number MOA/BPSP/34/2018(T)
Title Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Skim Saliran Sebangan Bajong, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 14/11/2018 -06/12/2018 di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. semasa waktu pejabat. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.Gred: G6Kategori CE Pengkhususan CE40

ATAU
Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.Kelas B Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i)
 
 

Document Fee RM330.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 14 November 2018 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Kuching/Samarahan. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selaindaripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN
 
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Thursday  06 December  2018
Date of Advertising 08 November 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top